ANBI

Doneer nu direct via Tikkie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting SOS Zeevarenden
RSIN/Fiscaal nummer:814698530
KvK nummer:24370804
Website adres:www.sos-zeevarenden.nl
E-mail:info@sos-zeevarenden.nl
Telefoonnummer:06-30933051
Adres:Blazer 7
Postcode:3251 PA
Plaats:Stellendam

Stichting SOS Zeevarenden is een interkerkelijke stichting die als doel heeft het ondersteunen van zeevarenden met woord en daad, ondermeer door verlenen van diaconale en pastorale hulp en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting SOS Zeevarenden heeft statuten.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. In de statuten staat verwoord hoe de stichting wordt bestuurd.

De bestuursleden zijn momenteel:

Ds. Jan BremanVoorzitter0616817420j_breman@online.nl
Arnold Bert Cornelis van DisSecretaris0655010284abcdis@solcon.nl
Ir. Willem MolPenning-meester0630933051wimmol1954@gmail.com
Drs. Marten Hananja BaanAlgemeen bestuurslid0648964598mhbaan@kliksafe.nl
Ir. Cees DeelenAlgemeen bestuurslid0653696601cdeelen@solcon.nl

C. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (onbezoldigd).

D. Doel en grondslag

De stichting heeft als doel: het ondersteunen van- en zich inzetten voor zeevarenden. Onze missie is de zeevarenden, die lange tijd van huis zijn, in allerlei omstandigheden bij te staan. Wij willen hen die bij ons in de haven liggen, helpen indien nodig. We zien het als onze christelijke taak hen met woord en daad te ondersteunen. Het is van essentiƫle betekenis dat praktische hulp, pastoraat en missie nauw met elkaar verweven zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut en de stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verdiepen in de leefwereld en omstandigheden en het bezoeken van zeevarenden die lange tijd van huis zijn en het praktisch bieden van hulp.

De stichting erkent de Bijbel als Gods Woord en als norm voor haar handelen.

E. Beleidsplan

Download beleidsplan

F. Begroting

Download begroting

G. Jaarrekening 2022

Download jaarrekening