Visie

De Rotterdamse haven alleen al wordt jaarlijks bezocht door zo’n 400.000 zeevarenden die momenteel nauwelijks bezocht worden door een pastor. Wij willen dat deze mensen in onze wereldhaven bezocht worden, door een pastor en ook door vrijwilligers. We willen hen pastoraal bijstaan met woord en daad in geval van persoonlijke moeiten en zorgen of spanningen aan boord of in hun familiekring. Daarnaast willen we hen ook diaconale hulp bieden.