Moerdijk

De zeehaven aan de Moerdijk is de laatste jaren gegroeid. Er komen ruim 2000 koopvaardijschepen per jaar en 12.000 binnenvaartschepen. De bemanning aan boord van één schip bestaat uit 10 à 22 zeelieden van allerlei nationaliteiten – vaak een gemengde bemanning.  

Filipijnse en Indonesische zeevarenden zijn nota bene 6 à 12 maanden van huis. De bemanning van een schip komt dikwijls uit 4 à 5 verschillende landen. Het komt voor dat ze elkaar niet eens goed verstaan. Dat is natuurlijk een gevaarlijke situatie bij calamiteiten.

Op zeeschepen is wel behoefte aan een pastor die naar hen luistert. Het diaconale en pastorale werk wordt dan ook erg gewaardeerd. Boordbezoek was (door de jaren heen) een prioriteit. Steun is vaak geboden.

Ieder jaar worden veel kerstpakketten uitgedeeld door de stichting.

Zeevarenden in de Nederlandse havens komen ondermeer uit:

Rusland en Oekraïne   27 %

Filipijnen                       27 %

China                               8 %

India                                4 %

Indonesië                       3 %

Nederland                    4 %

Onder constructie, later meer…