Het geven van een gift en periodieke schenken

Door uw gift kunnen wij het werk onder zeevarenden blijven doen. Iedere gift telt mee. U kunt ons op meerdere manieren financieel ondersteunen. Voor een eenmalige gift kunt het beste gebruik maken van de Tikkie link hieronder. U kunt ook zelf via uw bank een gift overmaken. Deze gift kunt u overmaken naar rekeningnummer NL14 ABNA 0539 1999 31 t.n.v. SOS-Zeevarenden

U kunt eenvoudig een eenmalige gift geven via een tikkie. Het bedrag kunt u zelf bepalen. Via deze link kunt u een tikkie link openen.

Hartelijk dank voor uw gift!


Het geven van een periodieke schenking

Doneren met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Een periodieke schenking kun je aftrekken bij je belastingaangifte. Daarbij draagt u voor langere tijd bij aan ons werk onder zeevarenden.

Wat zijn de voorwaarden van periodiek schenken?

Niet alle donaties vallen onder de term periodiek schenken. Je komt in aanmerking voor belastingvoordeel, als…

  1. …uw gift is vastgelegd in een overeenkomst met SOS-Zeevarenden
  2. …uw minimaal 5 jaar doneert
  3. …uw elk jaar hetzelfde bedrag geeft

Let op: U kunt een overeenkomst alleen aangaan voor toekomstige giften. Donaties die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst aan SOS-Zeevarenden deed, rekent de Belastingdienst niet mee. 

We stoppen automatisch je eventuele andere lopende donaties, als u gaat schenken met belastingvoordeel.

Wilt u meer weten over het verschil tussen periodiek schenken en een ‘gewone’ gift? Lees daarover meer op de website van de Belastingdienst.

Welk bedrag krijg ik terug van de belasting?

U krijgt tot maximaal 37,05% van je donatie terug van de Belastingdienst. Het precieze bedrag hangt af van de hoogte van jouw gift en inkomen.

Hoe ga ik een schenkingsovereenkomst aan?

Een periodieke schenkingsovereenkomst is eenvoudig en kosteloos te regelen. De snelste manier is door het online formulier in te vullen. Deze ingevulde overeenkomst kunt mailen naar info@sos-zeevarenden.nl of uitprinten en naar ons toesturen naar:
SOS-Zeevarenden
Blazer 7
3251 PA Stellendam

SOS-Zeevarenden heeft een ANBI status. (algemeen nut beogende instelling) Ons RSIN nummer: 814698530

Voor vragen over het geven van een gift kunt u een mail sturen naar info@sos-zeevarenden.nl