Geschiedenis

Stichting SOS-zeevarenden is een interkerkelijke stichting voortgekomen uit het werk dat de Christelijke Gereformeerde Kerken onder de varenden hebben gedaan.

Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben ds L. Kleisen  (1897 – 1977), ds J. Manni (geb. 1940) en ds H. Wubs  (1940 – 1996) reeds gewerkt onder de varenden. Sinds 1997 heeft ds Van der Ham dat werk voortgezet.

Voor de koopvaardij/zeevaart heeft hij vooral gewerkt aan de Moerdijk. In februari 2005 kon daar een zeemanshuis gesticht worden. Het zeemanshuis staat in het havengebied, aan de Sluisweg te Moerdijk.

Zeevarenden/gasten kunnen onder meer skypen met vrouw en kinderen. Winterkleding is beschikbaar en opbouwende lectuur in veel talen. Ook kan men telefoonkaarten kopen, die zo belangrijk zijn om contact met het thuisfront te onderhouden. Het nut van zeemanshuizen is onmiskenbaar. Het zeemanshuis heeft inmiddels vijf gastenboeken vol met namen en impressies (dankwoorden, tekeningen etc.).  

Ds. Ester heeft per 1 oktober 2022 het werk van ds. Van der Ham overgenomen. Hij is werkzaam onder de zeevarenden in de havens van de Moerdijk en Rotterdam. Op 2 oktober werd hij uitgezonden naar de havens door de Chr. Geref. Kerk te Rotterdam-centrum in een dienst die geleid werd door ds. J. Manni. (Zie onderstaande link.)

https://www.youtube.com/watch?v=SjiaFjXsKTo&t=3036s