Kerkdiensten

Met enige regelmaat worden er ook kerkdiensten voor zeevarenden gehouden. Dit ter bemoediging van de bemanning die vaak langer dan 6 maanden van huis is. Voorbede voor zeevarenden nemen hierbij een belangrijke plaats in. De diensten worden online gezet. Via Facebookpagina’s voor zeevarenden worden de diensten gedeeld zodat de zeelieden deze aan boord kunnen volgen. De voertaal is Engels.