Wie zijn wij?

De bestuursleden van de stichting SOS-zeevarenden zijn:

Ds. Jan Breman (voorzitter)06 16817420j_breman@online.nl
Dhr. Arnold Bert Cornelis van Dis06 55010284abcdis@solcon.nl
Drs. Marten Hananja Baan06 48964598mhbaan@kliksafe.nl
Ir. Willem Mol (penningmeester)06 30933051wimmol1954@gmail.com
Ir. Cees Deelen06 53696601cdeelen@solcon.nl
Het stichtingsbestuur onderhoudt voor beleidsmatige en praktische afstemming nauwe samenwerking met de Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC).

Havenpastor

Mijn naam is Jan Willem Ester.

In Utrecht ben ik geboren en getogen. Na geschoold te zijn in de landbouw ben ik op mijn twintigste theologie gaan studeren. Tot nu toe heb ik op zo’n 15 verschillende plekken gewoond, van Groningen tot Noord Brabant en van Zuid Holland tot Gelderland.

In verschillende kerken heb ik gediend als jeugdwerker en predikant. Sinds september 2022 ben ik predikant van de centrum-kerk van Rotterdam (CGK), gecombineerd met het werk van havenpastor in de havens van Rotterdam en Moerdijk.

Het wekelijks bezoeken van de zeeschepen brengt met zich mee dat ik veel internationale en interculturele contacten heb. Diaconaal en geestelijk present zijn voor deze vaak vergeten zeelieden is zeer bevredigend.

Mijn belevenissen aan boord, in de haven en in het zeemanshuis, deel ik met hen die daar meer over willen weten, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, mail dan naar portpastor@hotmail.com.