Onze missie is: Geestelijke Verzorging Zeevarenden.

Zeevarenden hebben een cruciale functie in de wereldhandel. Nederlandse havens spelen een grote rol bij deze wereldhandel. Elk jaar doen ongeveer 45 duizend zeeschepen de Nederlandse havens aan. 90% van alle goederen en brandstoffen worden wereldwijd door zeevarenden getransporteerd. Bijna één miljoen zeevarenden doen per jaar de Nederlandse havens aan. Deze zeevarenden komen veelal uit ‘lage-lonen-landen’. Van de Filipijnen, Indonesië en andere Aziatische landen tot Oekraïne en Rusland. Het gesprek met de zeevarenden is belangrijk voor hen.

Dagelijks meren er tientallen zeeschepen aan in de haven van Moerdijk. Op elk schip zijn doorgaans 10 tot 15 mensen maanden aan het werk, afkomstig uit verschillende landen. De bemanning bestaat vaak uit personen uit de Filipijnen, Rusland of Oekraïne.

Meer dan een eeuw – vanaf 1897 tot 1 oktober 2022 – hebben predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken via het Deputaatschap Varenden van dat kerkgenootschap, gewerkt onder varenden. Zowel onder binnenvaartschippers als onder zeevarenden. De laatste was ds. H. van der Ham. Hij heeft veel werk verzet in het havengebied van Moerdijk.

Doordat bekend was dat het deputaatschap zou worden opgeheven, is de Stichting SOS-zeevarenden ten tonele verschenen. Deze Interkerkelijke Stichting is vanaf 1 oktober 2022 voor de inkomsten volledig afhankelijk van giften van kerken, bedrijven en particulieren. Er is geen ‘kerkelijke omslag’ meer.

Het bestuur bestaat – vooralsnog – uit leden van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken. We streven naar een bredere kerkelijke vertegenwoordiging in het bestuur.