Boordbezoeken

We willen ons doel ook bereiken door middel van boordbezoeken. Via internet kunnen we zien welke schepen in de haven liggen, de havendienst geeft aan welke schepen voor bezoek in aanmerking komen.

De boordbezoeken zijn erg belangrijk. Zeevarenden zijn vaak lange tijd van huis en komen zo goed als niet van boord. Ze hebben geen vervoer en kennen de weg niet. Ook is er vanwege grote werkdruk nauwelijks tijd voor ontspanning; het laden en lossen dient zo snel mogelijk te gebeuren, waarna ze weer verder moeten varen.

Tijdens boordbezoeken kunnen lectuur, telefoonkaarten en andere benodigdheden worden uitgedeeld aan hen die hier belangstelling voor hebben. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook folders (met info en website) worden achtergelaten met telefoonnummer zodat de zeevarenden ons altijd kunnen bereiken. Ook worden ze tijdens zo’n boordbezoek natuurlijk uitgenodigd voor het zeemanshuis.

Door middel van de moderne sociale media kunnen contacten ook plaatsvinden als een schip niet (meer) in de haven ligt.

De nazorg zal daardoor ook blijvend kunnen plaatsvinden, onafhankelijk van waar zeevarenden zich bevinden. Ze kunnen ook doorverwijzen naar collega-pastors in andere havens.

Zo kan begeleiding van de betreffende zeevarenden evt. ook een vervolg krijgen.