Zeemanshuis Moerdijk

in Moerdijk is sinds februari 2005 een zeemanshuis gesticht. Het zeemanshuis staat in het havengebied, aan de Sluisweg te Moerdijk.

Zeevarenden/gasten kunnen onder meer skypen met vrouw en kinderen. Winterkleding is beschikbaar en opbouwende lectuur in veel talen. Ook kan men telefoonkaarten kopen, die zo belangrijk zijn om contact met het thuisfront te onderhouden.

Het nut van zeemanshuizen is onmiskenbaar. Het zeemanshuis heeft inmiddels vijf gastenboeken vol met namen en impressies (dankwoorden, tekeningen etc.).  

Het zeemanshuis is elke maandagavond en donderdagavond open. In de middag worden de schepen bezocht en de zeevarenden uitgenodigd. Dit zeemanshuis wordt mede mogelijk gemaakt door de plaatselijke kerken en het Havenbedrijf Moerdijk en wordt gerund door vrijwilligers.